Proč se startér neotočí? Známky a příčiny poruchy, když startér nechce otáčet motorem

Důvodem neotáčení spouštěče může být porucha relé navíječe, slabé nabití baterie, špatné elektrické kontakty v obvodu, mechanické poškození startéru atd. Pro každého majitele automobilu bude užitečné vědět, co má dělat, pokud startér nezatočí motor . Opravdu ve většině případů lze opravy provádět vlastními rukama. Navíc k poruše obvykle dochází v nejneočekávanějším okamžiku, kdy není možné využít pomoc autoservisu. Dále podrobně zvážíme příčiny poruchy a způsoby jejich odstranění.

Zvažované případy:

 • Příčiny poruch
 • Startér klikne a neotočí se
 • Nepracuje na horké
 • Nouzové nastartování motoru

Startér se neotáčí

Příznaky poruchy startéru

Existuje vlastně mnoho důvodů, proč auto nestartuje. Poruchu startéru však lze identifikovat podle jednoho nebo více z následujících příznaků:

 • startér se nezapne;
 • startér klikne, ale neotáčí klikovým hřídelem motoru;
 • když je zapnutý startér, klikový hřídel se otáčí velmi pomalu, proto motor nenaskočí;
 • je slyšet kovové broušení ozubeného kola, které nezasahuje do klikového hřídele.

Dále pojďme k diskusi o možných příčinách pravděpodobného zhroucení. Zejména budeme analyzovat situace, kdy se startér vůbec neotáčí, nebo neotáčí klikovým hřídelem motoru.

Důvody, proč se startér neotáčí

Důvodem, proč auto nestartuje a startér neotáčí setrvačníkem, je často vybitá baterie . Tento důvod přímo nesouvisí s poruchou startéru, avšak před diagnostikou této jednotky je nutné zkontrolovat nabití baterie a v případě potřeby ji nabít. Většina moderních autoalarmů zablokuje startovací obvod za předpokladu, že napětí baterie je 10 V nebo méně. Proto za těchto podmínek nemůžete nastartovat motor. Abyste tomu zabránili, sledujte úroveň nabití baterie a v případě potřeby ji pravidelně dobíjejte. Uvědomte si také hustotu elektrolytu. Budeme však předpokládat, že s úrovní nabití baterie je vše v pořádku.

Zvažme jeden konkrétní případ ... Majitelé automobilu Ford Focus 2 z let 2007–2008 mohou čelit problému, když se startér neotočí kvůli chybě původního imobilizéru. Je velmi jednoduché diagnostikovat toto rozdělení - k tomu stačí spustit energii baterie přímo do spouštěče. Funguje to však bez problémů. Autorizovaní prodejci zpravidla mění imobilizér v záruce.

Startér

Startér

Důvody, proč se startér neotáčí a „nevykazuje známky života“, mohou být následující situace:

 • Zhoršení nebo zmizení kontaktu v obvodu startéru . Může to být způsobeno korozí nebo špatným šroubováním drátu. Mluvíme o hlavní kontaktní „hmotě“ upevněné na těle stroje. Je také nutné zkontrolovat „uzemnění“ hlavního a solenoidového relé spouštěče. Podle statistik se v 80% případů problémy s nefunkčním startérem sníží na poruchy elektrického obvodu automobilu. Proto je za účelem vyřešení problému nutné revidovat zapojení, to znamená zkontrolovat napájecí obvod startéru, utáhnout šroubové spoje na blocích a svorkách. Pomocí multimetru zkontrolujte přítomnost napětí na ovládacím vodiči ke startéru, mohlo by dojít k poškození. Chcete-li to zkontrolovat, můžete zavřít startér „přímo“. Jak to udělat, je popsáno níže.
 • Vadné elektromagnetické relé spouštěče . Může to být přerušení vinutí, zkrat v nich, mechanické poškození vnitřních součástí atd. Je nutné diagnostikovat relé, najít a odstranit poruchu. Více informací o tom, jak to provést, najdete v souvisejícím materiálu.
 • Zkrat ve vinutí startéru . Toto je vzácný, ale kritický problém. Vyskytuje se nejčastěji u spouštěčů, které se používají po dlouhou dobu. V průběhu času se izolace na jejich vinutí zhroutí, v důsledku čehož může dojít ke zkratu. Může se to stát také v důsledku mechanického poškození startéru nebo při vystavení agresivním chemikáliím. V každém případě je nutné zkontrolovat přítomnost zkratu, a pokud k němu dojde, řešením nebude oprava, ale úplná výměna startéru.
Skupina kontaktů zapalování VAZ-2110

Skupina kontaktů zapalování VAZ-2110

 • Problémy se skupinou kontaktů spínače zapalování , což může být důvod, proč se startér neotáčí. Pokud jsou kontakty v zámku zapalování poškozené, proud přes ně neprochází k elektromotoru, respektive se nebude točit. Kontrolu lze provést pomocí multimetru. Zkontrolujte, zda je do spínače zapalování přiváděno napětí a zda se z něj uvolňuje při otáčení klíčem. Je také nutné zkontrolovat pojistky kontaktní skupiny (obvykle umístěné v prostoru pro cestující, pod „torpédem“ na levé nebo pravé straně).
 • Posunutí volnoběžky pohonu startéru. V tomto případě není oprava možná, je nutné vyměnit mechanický pohon spouštěče.
 • Pohon běží těsně na závitu hřídele. K jeho odstranění je nutné demontovat startér, vyčistit nit od nečistot a namazat strojním olejem.

Dále se podívejme na problémy, jejichž známkami je skutečnost, že spouštěč klikového hřídele otáčí velmi pomalu, a proto motor nenaskočí.

 • Nesoulad viskozity motorového oleje s teplotním režimem. Taková situace může nastat, když olej v motoru při silném mrazu silně zahušťuje a neumožňuje normální otáčení klikového hřídele. Řešením problému je nahradit olej analogem s odpovídající viskozitou.
 • Vybití baterie . Pokud není dostatečně nabitý, není dostatek energie k otáčení klikového hřídele se startérem při normální rychlosti. Východiskem je nabití baterie nebo její výměna, pokud nedrží špatně nabitý objem. Tato situace se týká zejména zimy .
 • Uvolněný kontakt kartáče a / nebo špatné utažení špiček vodičů vedoucích ke startéru. Pro eliminaci tohoto poškození je nutné revidovat sestavu kartáče, v případě potřeby vyměnit kartáče, vyčistit kolektor, upravit napnutí pružiny v kartáčích nebo vyměnit pružiny.
U některých moderních automobilů (například VAZ 2110) je elektrický obvod vytvořen takovým způsobem, že při významném opotřebení startovacích kartáčů není napětí dodáváno do elektromagnetického relé vůbec. Když je tedy zapalování zapnuté, neklikne.

Uveďme několik atypických situací, díky nimž se startér nezapne studený i horký. Tak:

 • Došlo k problému s ovládacím vodičem, který zapadá do spouštěče. Pokud je poškozena jeho izolace nebo kontakt, nebude možné nastartovat motor pomocí klíče. Doporučujeme to revidovat. K tomu budete potřebovat pomoc jiné osoby. Jeden z vás by se měl pokusit nastartovat motor pomocí klíče zapalování, zatímco druhý v tomto okamžiku zatáhne za drát a pokusí se „zachytit“ polohu, ve které dojde k nezbytnému kontaktu. Další možností je použít přímé „+“ z baterie na uvedený ovládací vodič. Pokud motor nastartuje, je nutné hledat příčinu v zámku zapalování, pokud ne, v izolaci nebo celistvosti vodiče. Pokud je problémem poškozený vodič, je nejlepší jej vyměnit.
 • Někdy jsou permanentní magnety ve statoru startéru odděleny od skříně . Chcete-li vyloučit poruchu, musíte rozebrat startér a znovu je přilepit na místa, která jim byla přidělena.
 • Porucha pojistky . Toto není běžný, ale pravděpodobný důvod, proč motor startéru nefunguje a motor se netočí. Nejprve mluvíme o pojistkách pro kontaktní skupinu systému zapalování.
 • Vratná pružina na relé navíječe startéru letí. Aby se odstranila porucha, stačí odstranit označené relé a znovu namontovat pružinu.

Startér klikne, ale neotočí se

Startovací kartáče

Revize startovacích kartáčů pro VAZ-2110

Velmi často, když selže startér, není na vině tento mechanismus, ale jeho navíječ. Je důležité si uvědomit, že při zapnutí zapalování nekliká startér, ale zmíněné relé. Poruchy se skládají z jednoho z následujících důvodů:

 • Porucha napájecího vodiče, který spojuje vinutí startéru a trakční relé. Chcete-li problém vyřešit, musíte jej vyměnit.
 • Výrazné opotřebení pouzder startéru a / nebo kartáčů. V takovém případě je musíte vyměnit.
 • Zkrat na vinutí kotvy. Můžete to zkontrolovat pomocí multimetru. Vinutí zpravidla není opraveno, ale je zakoupen a nainstalován další spouštěč.
 • Zkrat nebo zlomení jednoho z vinutí startéru. Situace je podobná té předchozí. Je nutné zařízení vyměnit.
 • Vidlice v slepém střevě je zlomená nebo zdeformovaná. Jedná se o mechanickou poruchu, kterou je obtížné napravit. Nejlepším řešením v této situaci by byla výměna bendixu nebo samostatné vidlice (pokud je to možné).

Nezapíná startér horkým způsobem

Přímé nastartování motoru

Někdy majitelé automobilů mají problémy, když se startér nerozsvítí. To znamená, že se studeným motorem se po dlouhém parkování auto bez problémů rozběhne a při výrazném zahřívání nastanou problémy. V tomto případě je nejběžnějším problémem nesprávně zvolená pouzdra startéru, to znamená, že mají menší průměr, než je nutné. Při zahřátí dochází přirozeným způsobem ke zvětšování velikosti dílů, proto se hřídel startéru klíny a neotáčí. Proto volte pouzdra a ložiska v souladu s příručkou pro vaše auto.

Také v extrémním horku je možné zhoršení kontaktů v elektrickém systému vozidla. A to platí pro všechny kontakty - na svorkách baterie, navíječi a hlavním spouštěcím relé, na „zemi“ atd. Proto doporučujeme, abyste je revidovali, vyčistili a odmaštěli.

Jak zavřít startér přímo

Přímé uzavření startéru pomocí šroubováku

Techniky nouzového spuštění

Pokud startér neklikne a nevydá vůbec žádné zvuky, motor lze nastartovat zavřením „přímo“. To není nejlepší řešení, ale v případech, kdy potřebujete jít urgentně a neexistuje jiné východisko, můžete jej použít.

Zvažte situaci, jak přímo spustit motor pomocí příkladu automobilu VAZ-2110. Pořadí akcí bude tedy následující:

 • zapněte neutrál a položte auto na ruční brzdu;
 • zapněte zapalování otočením klíče v zámku a otevřete kapotu, protože v motorovém prostoru provedeme další akce;
 • vyjměte vzduchový filtr z jeho sedla a odložte ho do strany, abyste se dostali ke kontaktům startéru;
 • odpojit čip směřující do skupiny kontaktů;
 • zavřete svorky startéru kovovým předmětem (například šroubovákem se širokou plochou čepelí nebo kouskem drátu);
 • v důsledku toho se vozidlo, s ohledem na provozuschopnost ostatních výše uvedených komponentů a nabitou baterii, spustí.

Potom vložte zpět čip a vzduchový filtr. Zajímavým faktem je, že ve většině případů bude motor následně spuštěn pomocí klíče zapalování. Mělo by se však pamatovat na to, že porucha stále přetrvává, takže je třeba ji vyhledat sami nebo vyhledat pomoc v autoservisu, abyste jej mohli opravit.

Nouzové nastartování motoru

Nabízíme vám další způsob, který vám bude užitečný v případě nouzového nastartování motoru. Je vhodný pouze pro osobní automobily s pohonem předních kol s manuální převodovkou! Algoritmus akcí je následující:

 • je nutné zvednout auto zavěšením některého z předních kol;
 • vytočte odpružené kolo úplně ven (je-li levé kolo - pak levé, pravé - pravé);
 • natáhněte tažné lano nebo silné lano 3-4krát na povrch pneumatiky a ponechejte 1-2 metry volné;
 • zapnout TŘETÍ rychlostní stupeň;
 • otočte klíčem v zámku zapalování;
 • silně zatáhněte za konec kabelu a pokuste se roztočit kolo (je lepší to udělat ne na místě, ale s mírným vzletem);
 • při rozjezdu vozu nejprve zařaďte neutrál (můžete to udělat bez sešlápnutí pedálu spojky) a počkejte, až se kolo úplně zastaví ;
 • spusťte zavěšené kolo na zem.
Při provádění popsaného postupu buďte velmi opatrní a proveďte nezbytná bezpečnostní opatření, abyste se nezranili nebo nepoškodili stroj.

Popsaný způsob otáčení kola automobilů s pohonem předních kol se podobá způsobu spouštění křivého startéru (pomocí kliky) používaného ve starých automobilech s pohonem zadních kol (například VAZ „klasický“). Pokud se ve druhém případě odvíjí startér pomocí rukojeti, pak se při pohonu předních kol odvíjí od poloosi, na které je umístěno zvednuté kolo.

Závěr

Startér je jednoduchý, ale nesmírně důležitý mechanismus v automobilu. Proto je jeho porucha zásadní , protože neumožňuje nastartování motoru. Ve většině případů problémy souvisejí s elektrickým vedením automobilu, špatným připojením, přerušenými vodiči atd. Proto v případě, že se startér neotáčí a nespustí motor, doporučujeme nejprve zkontrolovat kontakty (hlavní „hmotnost“, kontakty relé, zámek zapalování atd.).

Další materiály k tématu:

 • Poruchy startéru
 • Video o 5 hlavních důvodech, proč se startér neotáčí

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found